Tijdskrediet

Als u werkt voor een werkgever uit de priv├ęsector, kunt u via tijdskrediet uw prestaties geheel of gedeeltelijk onderbreken voor een van de reglementair bepaalde motieven. Het gaat om deze motieven: 'zorgen voor zijn kind jonger dan 8 jaar', 'zorg of bijstand aan zijn zwaar ziek minderjarig kind', 'zorgen voor zijn gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar', 'zorg voor of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid', 'palliatieve zorgen verlenen aan iemand met een ongeneeslijke ziekte, die terminaal is' of 'een erkende opleiding volgen'.

Voor de motieven 'zorg' kunt u een volledige onderbreking bekomen of een gedeeltelijke onderbreking tot de helft of met 1/5 gedurende maximum 51 maanden. Voor het motief 'opleiding' bedraagt die duur maximum 36 maanden. Tijdens het tijdskrediet met motief kan de RVA u een maandelijkse uitkering toekennen, als vervangingsinkomen. Het bedrag van die uitkering is forfaitair.

Bovendien kunt u vanaf 55 jaar ook tijdskrediet landingsbaan bekomen, waarmee u uw prestaties kunt verminderen tot de helft of met 1/5 en dat tot aan uw pensioen. Voor het tijdskrediet landingsbaan is geen motief vereist. U moet daar wel ten minste 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende voor hebben. Tijdens het tijdskrediet landingsbaan kan de RVA u een maandelijkse onderbrekingsuitkering toekennen als u de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt. Uitzonderlijk kan u die uitkering vanaf 55 jaar worden toegekend, als u voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden in de reglementering (bv. ten minste 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben of een zwaar beroep uitgeoefend hebben). Het bedrag van die uitkering is forfaitair.