Tijdskrediet

Als werknemer in de privésector kunt u – onder welbepaalde voorwaarden – uw prestaties volledig schorsen of verminderen via het stelsel van tijdskrediet. De RVA betaalt u in bepaalde gevallen een vervangingsinkomen in de vorm van een forfaitaire uitkering.

De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op tijdskrediet verschillen naargelang het type tijdskrediet dat u wenst te bekomen (motief, leeftijd, anciënniteit …).

Binnen het stelsel van tijdskrediet zonder motief kunt u uw prestaties maximum 12 maanden volledig onderbreken of 24 maanden halftijds of 60 maanden met 1/5 verminderen en dit zonder uitkering.

Binnen het stelsel van tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 maanden om een erkende opleiding te volgen of gedurende maximum 48 maanden om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar, om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid, om palliatieve zorgen te verstrekken of om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar. De maximale vergoedbaarheidsduur van de verschillende tijdskredieten met motief mag nooit langer zijn dan 48 maanden.