Gewone loopbaanonderbreking

Als u tewerkgesteld bent in een openbare dienst, kunt u – onder welbepaalde voorwaarden –  uw prestaties volledig schorsen of verminderen via het stelsel van de loopbaanonderbreking.

De RVA betaalt u een vervangingsinkomen in de vorm van een forfaitaire uitkering. Deze uitkering varieert naargelang het type van de onderbreking, de leeftijd van de onderbreker, het arbeidsregime en het aantal (jonge) kinderen.

De totale duur bedraagt 60 maanden volledige en 60 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking. U moet telkens een periode van minimum 3 maanden aanvragen.

Naast de gewone loopbaanonderbreking bestaan er ook een aantal specifieke vormen en het eindeloopbaanstelsel tot de pensioenleeftijd.