Getuigenissen

  • 1
  • 2

Non take-up van rechten

Waarom vragen mensen in armoede of bestaansonzekerheid de rechten niet waarop ze een beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze erom vragen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als 'non take-up' - is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, de oplossingspistes evenzeer.

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft als opdracht om de effectiviteit van de uitoefening van rechten, in situaties van armoede of bestaansonzekerheid, te evalueren.

Ze hebben in dat verband een video rond de "non take-up" van rechten gemaakt. Die belicht de problematiek vanuit de ervaringen van mensen in armoede. 

Project Non take-up
Video Non take-up