Sociale huisvesting

Wat en voor wie?

Er zijn verschillende maatregelen voor sociale huisvesting van personen met een handicap. Ze verschillen per gewest. Het gaat doorgaans om voorrang voor de kandidaat-huurder, huurvermindering of maatregelen om de woning aan te passen aan de handicap. De doelgroep: huurders van een sociale woning met een gezinslid dat een ernstige handicap heeft.

Wat zijn de voorwaarden?

De maatregelen zijn bestemd voor huurders van een sociale woning met een gezinslid dat een ernstige handicap heeft. In elk gewest zijn er andere maatregelen en andere voorwaarden. Er zijn maatregelen voor sociale huisvesting, huursubsidie, installatiepremie en de aanpassingspremie voor je woning.

Hoe vraag ik de sociale huurprijs aan?

Je sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor kent de maatregel toe. Adressen vind je in de brochure Sociale huisvesting.

Ben je al erkend als persoon met een handicap? 

Dan ontving je van de DG Personen met een handicap een brief met deze beslissing. Bezorg een kopie van die brief aan je sociaal verhuurkantoor om te genieten van de sociale huurprijs.

Ben je nog niet erkend als persoon met een handicap?

Log in met je elektronische identiteitskaart op My Handicap en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt. 

Wat gebeurt er verder?

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing van de DG Personen met een handicap. Een kopie van deze brief kan je bezorgen aan je sociaal verhuurkantoor om te genieten van de sociale huurprijs.

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds waar ze je begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen! Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.