Sociale bijdragen voor zelfstandigen

Je bent zelfstandige in de sectoren van de horeca en van de handel. Je exploitatiezetel bevindt zich in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Zaventem. Na de aanslagen heb je het moeilijk om je sociale bijdragen te betalen. Wat nu?

Door de terroristische aanslagen in Brussel en in Zaventem op 22 maart 2016 kunnen zelfstandigen in deze situatie de betaling van de sociale bijdragen van de twee eerste kwartalen van 2016 uitstellen zonder dat de toepasselijke bijdrageopslag van 3 % en 7 % van hen wordt geëist. Zit je in deze situatie en heb je het moeilijk om je sociale bijdragen te betalen, dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen voor 31 mei 2016 bij je socialeverzekeringsfonds.

De betrokken zelfstandige kan in principe ook een bijdragevermindering of een bijdragevrijstelling vragen.

Het socialeverzekeringsfonds is het contactpunt om alle nuttige bijkomende informatie te bekomen.