Kinderbijslag voor gepensioneerden

Wat, voor wie en hoe?

Als gepensioneerde kan je een toeslag op de kinderbijslag krijgen. Je hebt recht op de toeslag voor:

  • de kinderen in jouw gezin,
  • de (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen, en
  • de geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het kinderbijslagfonds gaat automatisch na of je recht hebt op de toeslag. Het gezinsinkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden. Die inkomensgrens verschilt naargelang:

  • jijzelf of de andere ouder alleen woont met de kinderen, of
  • je samenwoont met je echtgenoot/partner en de kinderen.