Kinderbijslag voor bruggepensioneerden

Wat, voor wie en hoe?

Wie met brugpensioen is, kan na zes maanden een toeslag op de kinderbijslag krijgen voor de kinderen in zijn of haar gezin. Ook (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen, kunnen recht hebben op een toeslag, op voorwaarde dat die andere (stief)ouder niet hertrouwd is of samenwoont.

Het kinderbijslagfonds gaat automatisch na of je recht hebt op de toeslag. Het gezinsinkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden. Die inkomensgrens verschilt naargelang:

  • jijzelf of de andere ouder alleen woont met de kinderen;
  • je samenwoont met je echtgenoot/partner en de kinderen.

De grensbedragen vind je op de website van de Federaal Agentschap voor de kinderbijslag.