De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Op pensioen en recht op kinderbijslag

Wanneer je met (brug-)pensioen bent, behoud je het recht op kinderbijslag. Ligt je gezinsinkomen na je pensioen erg laag? Dan ontvang je automatisch een toeslag op de gewone kinderbijslag.