De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor gepensioneerden

Wat, voor wie en hoe?

Als gepensioneerde kan je een toeslag op de kinderbijslag krijgen. Je hebt recht op de toeslag voor:

  • de kinderen in jouw gezin,
  • de (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen, en
  • de geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het kinderbijslagfonds gaat automatisch na of je recht hebt op de toeslag. Het gezinsinkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden. Die inkomensgrens verschilt naargelang:

  • jijzelf of de andere ouder alleen woont met de kinderen, of
  • je samenwoont met je echtgenoot/partner en de kinderen.