Aanvullend pensioen voor werknemers

De werkgever kan een aanvullend pensioen aanbieden aan alle werknemers, een groep van werknemers (collectieve pensioentoezegging) of onder bepaalde voorwaarden aan een specifieke werknemer (individuele pensioentoezegging). Hij richt dan een pensioenplan in. De werkgever is hier niet toe verplicht.

Soms is niet de werkgever, maar wel de bedrijfssector de inrichter van het aanvullend pensioenplan. Dan zijn in principe alle werkgevers binnen de bedrijfstak verplicht om deel te nemen aan dit sectorale pensioenplan. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorale pensioenplannen in de bouwsector, de voedingsindustrie, de chemische industrie, de non-profit sector, ...

Het pensioenreglement legt de spelregels vast voor alle betrokkenen van het pensioenplan.

Meestal betaalt de werkgever de bijdragen voor het aanvullend pensioen van zijn werknemers. Maar soms moet ook de werknemer zelf betalen of meebetalen.