Vereenvoudiging

E-government

De overheden bouwen de dienstverlening uit met maximaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. E-government in de sociale zekerheid moet leiden tot:

  • een vermindering van de in te vullen aangifteformulieren;
  • een vermindering van het aantal keren dat de instellingen van sociale zekerheid een beroep moeten doen op de werkgevers en de werknemers;
  • een vermindering van de rubrieken in de aangifteformulieren.

De vereenvoudiging gebeurt via:

  • de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA of Déclaration immédiate de l’emploi – Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling);
  • de aangifte sociale risico's (ASR);
  • de elektronische en multifunctionele RSZ-aangifte (de DmfA);
  • de verschillende diensten die de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aanbiedt.