Wie vergoedt de slachtoffers?

Sociale zekerheid

  • De Belgische sociale zekerheid vergoedt slachtoffers die een statuut in de Belgische sociale zekerheid hebben.
  • In principe moeten onderdanen van een andere Staat hun ambassade contacteren of hun nationaal socialeverzekeringsfonds. Meer informatie vind je op Coming2Belgium.
  • Europese en internationale ambtenaren hebben in principe hun eigen systeem van sociale zekerheid. Contacteer je personeelsdienst of intermediaire dienst.

Privéverzekeringen

Vergeet ook de privéverzekeringen niet voor mogelijke aanvulling op de sociale zekerheid:

  • Individuele polissen (levensverzekering, hospitalisatie, ongevallenverzekering, inkomensverzekering ,…). Contacteer je verzekering.
  • Groepsverzekeringen voor o.a. hospitalisatie. Contacteer je verzekering of personeelsdienst.

Extra informatie op de website van de POD Maatschappelijke Integratie: Medische kosten slachtoffers terreurdaden

Commissie voor financiële hulp

Slachtoffers van intentioneel geweld en hun naasten kunnen, onder specifieke voorwaarden, een aanvraag doen voor financiële hulp.

Commissie voor financiële hulp
Eversstraat 2-8
1000 Brussel
Tel. : 02 542 72 18
Tel. : 02 542 72 29
Tel. : 02 542 72 36
E-mail :commissie.slachtoffers@just.fgov.be

Psychologische hulp

Wie door de gebeurtenissen (nu of later) een psychologische schok ervaart, kan zich laten behandelen door experten. 

  • Je kan een beroep doen op de Centra voor slachtofferhulp. Naast psychologische bijstand kan je er ook terecht voor praktisch advies en informatie. Ze maken je ook wegwijs in de wereld van politie en justitie, verzekeringen en vergoedingen. Ze kunnen je ook helpen met de procedure bij de Commissie voor financiële hulp.
  • Slachtoffers uit Wallonië en Brussel kunnen Tele-onthaal bellen (107) of bij de Dienst slachtofferhulp van de politie Brussel die hen zal begeleiden naar de meest aangewezen dienst slachtofferhulp van de lokale politie. Slachtoffers uit Vlaanderen kunnen terecht bij Tele-onthaal (106) en bij de Centra voor Algemeen welzijn op  078 150 300.

Extra informatie op de website van de FOD Volksgezondheid: Medische zorg, psychologische begeleiding en info