Mijn sociale zekerheid

MySocialSecurity.be is een gepersonaliseerd onderdeel van het portaal van de sociale zekerheid. Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende overheidsdiensten. Belgische burgers vinden er hun persoonlijke documenten en gepersonaliseerde informatie.

Brochure: Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid

Bestaanszekerheid

Langzaam aan is ons socialezekerheidssysteem geëvolueerd van een gewone verzekering tegen sociale risico's naar een waarborg voor bestaanszekerheid voor iedereen. Concreet zorgt de sociale zekerheid voor:

 • een vervangingsinkomen bij loonverlies (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid)
 • een aanvulling op het inkomen als je bepaalde "sociale lasten", zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, moet dragen;
 • bijstandsuitkeringen als je onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt.

Vergoedingen en uitkeringen

 1. Gezinsbijslag : Als gevolg van de 6e Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd : www.fons.be (VL) - www.famiwal.be (WAL) - www.ostbelgienfamilie.be (DG) - www.famiris.brussels (BRU)
 2. Werkloosheid : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 3. Pensioen : Federale Pensioendienst (FPD)
 4. Geneeskundige verzorging : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 5. Ziekte-uitkeringen
 6. Moederschapsuitkeringen
 7. Arbeidsongevallen en Beroepsziekten : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS)
 8. Jaarlijkse vakantie : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
 9. Sociale verzekering bij faillissement
 10. Hulp voor zelfstandigen na een bevalling, een adoptie, een ernstige ziekte van het kind of in geval van palliatieve zorgen : Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

Internationaal

Je wilt in een ander land op vakantie gaan, wonen, werken, werk zoeken of studeren. Zal je in dit ander land aanspraak kunnen maken op uitkeringen van de sociale zekerheid? Voor je België verlaat contacteer je best de instelling die jouw uitkering betaalt om te weten wat je moet doen. (Leaving Belgium).

Buiten de grenzen van de Europese Unie: Overzeese Sociale Zekerheid

Wanneer je in België komt wonen of werken, moet je je in elk geval aansluiten bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Voor werknemers zal de werkgever de andere formaliteiten vervullen.

Wie in België komt werken als werknemer, zelfstandige of stagiair, moet dit elektronisch aangeven.

Informatie over wonen en/of werken in België: www.comingtobelgium.be