Uitreiking Student Award 2017 Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

30 januari 2018 - Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert jaarlijks een wedstrijd voor studenten die in hun masterproef of masterscriptie een thema uit de sociale zekerheid behandelen. De winnaar ontvangt 1000 euro en een publicatie in het BTSZ. 

Op 29 januari mocht Joy Schols de prijs in ontvangst nemen van minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Het thema van de inkomensgarantie voor ouderen in combinatie met de algemene problematiek van het niet opnemen van rechten verdient bijzondere aandacht in de strijd tegen armoede. Deze masterproef kan alvast een waardevolle bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat daarover. De tegenstelling tussen 'niet-gebruik' en 'onterecht/overmatig gebruik' (fraude) van bepaalde rechten blijft immers een heet hangijzer.

Maggie De Block, minister van Sociale zaken: "Ik feliciteer van harte al deze getalenteerde masterstudenten. Hun beslissing om zich te specialiseren in de sociale zekerheid is geweldig, want de ideeën van jonge talenten geven een meerwaarde binnen dit beleidsdomein."

Lees verder op de webpagina van het BTSZ