2022-02-18T00:00:00+01:00

Gender en pensioen: studievoormiddag 7 maart

18 februari 2022 - Kom jij op 7 maart naar de studievoormiddag 'Gender en pensioen'?

De Minister van Pensioenen, de Minister van Zelfstandigen, de Pensioendienst, de FOD Sociale Zekerheid, Sigedis en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) nodigen je uit op een studievoormiddag op 7 maart rond het thema Gender en pensioen. Deze studievoormiddag wordt georganiseerd in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw.

Het programma en het inschrijvingsformulier vind je op de pagina 'Gender en pensioen' van de website van de FOD Sociale Zekerheid.