2022-07-04T00:00:00+02:00

En de winnaar van de Student Award 2021 is ...

04 juli 2022 - De Student Award is een gezamenlijk initiatief van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) en de FOD Sociale Zekerheid. Ze wordt sinds 2017 toegekend voor masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming.

Het is belangrijk dat jongeren zich blijven verdiepen in onze sociale zekerheid, zodat ze die in de toekomst mee vorm kunnen geven. Dat de sociale zekerheid van groot belang is, werd nog maar eens bewezen tijdens de coronacrisis.

Er waren dit jaar maar liefst 21 inzendingen, uit alle landsdelen en disciplines. Dat weerspiegelt het uitgangspunt van het BTSZ om maatschappelijke uitdagingen multidisciplinair en op een gediversifieerde manier weer te geven.

De drie laureaten zijn:

1. Lisa Castelein: 'Zorgarbeid = geen arbeid? De kwetsbaarheid van deeltijdse werknemers in de sociale zekerheid.'

2. Ruth Sierens: 'Vrijheidsbeperkingen binnen woonzorgcentra.'

3. Servais de Meeûs d’Argenteuil: 'De Belgische pensioenpolitiek tussen 2014 en 2020: het onvermogen om structurele hervormingen door te voeren.'

Bekijk de video met minister Frank Vandenbroucke om te weten wie van hen de Student Award 2021 heeft gewonnen!

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is al 60 jaar lang een belangrijk forum voor academische en beleidsexperten om bevindingen van wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend onderzoek uit te wisselen. 

De scripties van de drie laureaten worden integraal op de website van het BTSZ gepubliceerd.

Wil je deelnemen aan de volgende editie van de BTSZ Student Award voor het academejaar 2022? Raadpleeg dan de informatie over de deelnemingsvoorwaarden op de website van de FOD Sociale Zekerheid.