Kinderbijslag voor gedetineerden

Wat, hoe en voor wie?

Als gedetineerde werknemer heb je dezelfde rechten op kinderbijslag als een gewone rechthebbende, mits een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • Je moet in de 12 maanden voor de detentie de voorwaarden vervuld hebben voor 6 maanden kinderbijslag in de gewone regeling.
  • Je moet zijn opgesloten in een Belgische gevangenis of in de gevangenis van Tilburg (Nederland). Als je in een buitenlandse gevangenis verblijft en je hebt een afwijking van de Minister van Sociale Zaken, kan je ook je recht op kinderbijslag behouden.
  • Het kind moet in je gezin verblijven op het moment dat je gedetineerd wordt. Bij het begin van de detentie moet een attest bezorgd worden aan het kinderbijslagfonds. Elk jaar zal het fonds zo'n attest vragen aan de instelling waar je gedetineerd bent.

Verder gelden dezelfde rechten als bij de gewone kinderbijslagregeling.