De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag

Heb je een kind van maximum 25 jaar financieel ten laste? De Belgische sociale zekerheid garandeert je dan een tussenkomst in de kosten voor het levensonderhoud van het kind. Dit geldt ook voor gezinnen zonder inkomen die buiten de klassieke regelingen rond kinderbijslag vallen. Zij komen in aanmerking voor de gewaarborgde gezinsbijslag.