Kinderbijslag

Heb je een kind van maximum 25 jaar financieel ten laste? De Belgische sociale zekerheid garandeert je dan een tussenkomst in de kosten voor het levensonderhoud van het kind. Dit geldt ook voor gezinnen zonder inkomen die buiten de klassieke regelingen rond kinderbijslag vallen. Zij komen in aanmerking voor de gewaarborgde gezinsbijslag.