Hulp & OCMW

Het Belgische socialezekerheidsstelsel is bijzonder uitgebreid. Helaas blijven hier en daar gaten in het sociale vangnet bestaan. De OCMW’s binnen de gemeenten proberen deze te dichten. Je kan bij hen terecht als je onvoldoende middelen hebt om te overleven, om een woning te huren of om je energiefactuur te betalen.

Daarnaast bestaan verschillende maatregelen die kwetsbare groepen in onze maatschappij ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om dienstencheques en tegemoetkomingen voor ouderen en voor personen met een handicap.