Fiscale maatregelen

Personen met een handicap genieten, telkens onder bepaalde voorwaarden, fiscale maatregelen om hen financieel te ondersteunen. Ze hebben recht op een vermindering van de onroerende voorheffing op hun gehuurde of eigen woning. De belastingvrije som voor hun personenbelasting wordt ook met een toeslag verhoogd. Daarnaast komen ze in aanmerking voor een verminderd btw-tarief van 6% bij de aankoop van een wagen of onderdelen voor die wagen, een vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling en een vrijstelling van de verkeersbelasting.

Een aantal maatregelen geldt enkel in Vlaanderen. Wanneer een persoon met een handicap erft van iemand die in Vlaanderen woonde, moet hij minder successierechten betalen. Hij wordt ook vrijgesteld van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur en op de heffing op de waterverontreiniging.