Aangifte en erkenning van arbeidsongeschiktheid

Hoe verloopt de aangifte en erkenning van arbeidsongeschiktheid?

Ben je arbeidsongeschikt? Geef je arbeidsongeschiktheid dan tijdig aan bij je ziekenfonds.

Vul het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in. Doe dat samen met de arts die je behandelt. Vraag indien nodig een exemplaar van het formulier aan je ziekenfonds.

Bezorg dat formulier aan de adviserende arts van je ziekenfonds. Als de adviserende arts van je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid erkent, kan je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen.