Terugbetaling van medische kosten

Zijn je medische kosten terugbetaald?

In België hebben verzekerde personen toegang tot kwaliteitsvolle verzorging, via de regeling van de verplichte ziekteverzekering. De ziekteverzekering neemt immers de kosten van talrijke verstrekkingen ten laste (raadplegingen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz.). In bepaalde gevallen neemt ze de kosten volledig ten laste (het volledige officiële tarief), in andere gevallen gedeeltelijk.

Om de geneeskundige verzorging voor zo veel mogelijk mensen financieel toegankelijk te maken, zijn er verschillende maatregelen die je kosten voor geneeskundige verzorging kunnen verlagen: verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, derdebetalersregeling, enz.