Terugbetaling van farmaceutische kosten

Welke farmaceutische kosten betaalt de ziekteverzekering terug?

De ziekteverzekering (officieel ‘verzekering voor geneeskundige verzorging’) betaalt bepaalde farmaceutische kosten volledig of gedeeltelijk terug. Er zijn wel een aantal voorwaarden.
Het gaat om de volgende categorieën:

  • farmaceutische specialiteiten: geneesmiddelen geproduceerd door farmaceutische bedrijven,
  • magistrale bereidingen: geneesmiddelen die de apotheker zelf heeft bereid en die afgeleverd zijn op basis van het voorschrift van een arts,
  • voorbehoedsmiddelen voor jongeren tot en met 20 jaar,
  • pijnstillers bij chronische zieken,
  • actieve verbandmiddelen,
  • radiofarmaceutische producten: producten bestemd voor diagnostische en/of radiotherapeutische toepassingen in de geneeskunde die ofwel zelf radioactief zijn, ofwel radioactief gemaakt worden (door combinatie met een radionuclide),
  • medische zuurstof,
  • weesgeneesmiddelen: geneesmiddelen gebruikt voor de diagnose, de preventie of de behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch middel of geen behandeling bestaat, of – als dat wel het geval is – die een significant voordeel bieden voor de patiënt,
  • geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsstoornissen,
  • ‘Unmet Medical Need’: voor bepaalde innovatieve geneesmiddelen kan een tegemoetkoming worden toegekend, zelfs nog voordat ze geregistreerd zijn. Dat is mogelijk wanneer ze gebruikt worden bij de behandeling van een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat.