Gezondheidszorg in het buitenland

Wanneer je naar het buitenland reist en eventuele medische zorgen terugbetaald wilt krijgen, moet je ervoor zorgen dat je verzekerd bent. De regels en procedures hangen van je bestemming af. Je gaat best ook na of je vaccinaties nodig hebt. Sommige krijg je geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Ga je voor langere tijd in het buitenland wonen of werken? Is het een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan wordt dat land bevoegd voor jouw gezondheidszorg. Er zijn speciale regels voor gelijktijdige tewerkstelling en detachering.

Als je buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont of werkt, kan je bij de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) een Belgisch verzekeringspakket afsluiten dat ook ziekte en invaliditeit dekt.

De European Health Insurance Card (EHIC) is een gratis ziekteverzekeringskaart die je kan aanvragen bij je ziekenfonds. Gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland heb je daarmee toegang tot medisch noodzakelijke zorg, onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn (openbaar zorgstelsel).