Omstandigheidsverlof

Wat is omstandigheidsverlof?

Omstandigheidsverlof is een periode waarin werknemers het recht hebben afwezig te zijn van het werk, met behoud van hun normale loon

Dit verlof kan genomen worden ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, om staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten te vervullen en om voor het gerecht te verschijnen. Het wordt ook wel ‘kort verzuim’ genoemd.

Voor meer informatie raadpleeg je de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of stuur je een mail naar de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen.