De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Basiskinderbijslag

Wat, voor wie en hoe?

De basiskinderbijslag (of gewoon kinderbijslag genoemd) is het bedrag dat elke werknemer, zelfstandige of ambtenaar maandelijks krijgt. Het maandelijks bedrag stijgt met de rang van het kind in het gezin, tot het derde kind.

Een aanvraag dien je in via je kinderbijslagfonds. Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later.

De basiskinderbijslag wordt maandelijks betaald, meestal aan de moeder, ten laatste op de 8ste van elke maand.