Basiskinderbijslag

Wat, voor wie en hoe?

De basiskinderbijslag (of gewoon kinderbijslag genoemd) is het bedrag dat elke werknemer, zelfstandige of ambtenaar maandelijks krijgt. Het maandelijks bedrag stijgt met de rang van het kind in het gezin, tot het derde kind.

Een aanvraag dien je in via je kinderbijslagfonds. Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt een maand later.

De basiskinderbijslag wordt maandelijks betaald, meestal aan de moeder, ten laatste op de 8ste van elke maand.