Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening

Wat en voor wie ?

De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende premie (naast de gewone kinderbijslag) voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening. Tot de maand waarin een kind met een handicap 21 jaar wordt, kan je de toeslag krijgen.

Hoe vraag ik de verhoogde kinderbijslag aan ?

Een aanvraag dien je in via je kinderbijslagfonds. Je ontvangt van hen een brief met de volgende stappen. Pas als je dit document ontvangen hebt, kan je de vragenlijst van de DG Personen online invullen. Log in met je elektronische identiteitskaart op www.myhandicap.belgium.be en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe de handicap van je kind zijn zelfstandigheid beperkt.

Wil je hulp? Voor het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag kan je niet terecht bij je gemeente of OCMW, maar wel bij je ziekenfonds. Vergeet je identiteitskaart, bankrekeningnummer en de naam van je behandelend arts niet mee te brengen!

Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijke werkers van de DG Personen met een handicap.

Wat gebeurt er verder? Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangen wij een elektronisch bericht van jouw aanvraag. Hiermee gaan we aan de slag. We nemen zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie.

Je kind zal uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek om de handicap aan de hand van vastgelegde criteria te evalueren. Als we de handicap van je kind erkennen, delen we dit mee aan jou en aan het kinderbijslagfonds. Je ontvangt dan een brief van je kinderbijslagfonds die je informeert of je recht hebt op de verhoogde kinderbijslag. Je kinderbijslagfonds betaalt de verhoogde kinderbijslag uit.

Je krijgt de toeslag vanaf de maand die volgt op de datum die de arts op de beslissing vermeldt. Je kind heeft recht op de toeslag zolang de beslissing van de arts geldt.

Als je kind begint te werken, breng dan zo snel mogelijk het kinderbijslagfonds op de hoogte. Hun medische dienst zal beslissen of de handicap of aandoening opnieuw geƫvalueerd moet worden.

Als je kind 21 geworden is, heeft het geen recht meer op de toeslag. Het kan wel nog de gewone kinderbijslag ontvangen als het verder studeert, een leercontract heeft of zich inschrijft als werkzoekende schoolverlater.