Kinderbijslag voor onthaalouders

Wat, hoe en voor wie?

Onthaalouders kunnen recht hebben op kinderbijslag in de regeling voor werknemers als ze aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde dienst voor kinderopvang.

Het kraamgeld, de kinderbijslag en een eventuele adoptiepremie worden dan betaald door het kinderbijslagfonds waarbij die dienst aangesloten is.