De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor onthaalouders

Wat, hoe en voor wie?

Onthaalouders kunnen recht hebben op kinderbijslag in de regeling voor werknemers als ze aangesloten zijn bij een erkende en gesubsidieerde dienst voor kinderopvang.

Het kraamgeld, de kinderbijslag en een eventuele adoptiepremie worden dan betaald door het kinderbijslagfonds waarbij die dienst aangesloten is.