De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor langdurig werklozen

Voorwaarden

De eerste zes maanden van de werkloosheid heb je als volledig werkloze met een uitkering, deeltijds werkende met een uitkering of bruggepensioneerde recht op de gewone kinderbijslag. De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.

Als je nog niet hebt gewerkt en dus geen kinderbijslagfonds hebt, betaalt FAMIFED je kinderbijslag.

Vanaf het moment dat je langer dan 6 maanden werkloos bent, kan je een toeslag krijgen als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Het kinderbijslagfonds stuurt je daarvoor een formulier op.

Als je onmiddellijk na je werkloosheid opnieuw gaat werken maar binnen 6 maanden opnieuw werkloos of ziek wordt, is er dadelijk opnieuw recht op de sociale toeslag, zonder wachttijd van 6 maanden.