Kinderbijslag voor huispersoneel

Wat, hoe en voor wie?

Als je een overeenkomst voor huishoudelijke taken hebt afgesloten met een particulier, heb je recht op kraamgeld en kinderbijslag in de regeling voor werknemers. Voorwaarde is wel dat geen andere rechthebbende het recht op kinderbijslag kan openen.

Het kraamgeld, de kinderbijslag en een eventuele adoptiepremie worden dan betaald door het kinderbijslagfonds waarbij die dienst aangesloten is.

Alleen de Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) is bevoegd voor huispersoneel. Bij een eventuele adoptie betaalt FAMIFED ook de adoptiepremie.