De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor huispersoneel

Wat, hoe en voor wie?

Als je een overeenkomst voor huishoudelijke taken hebt afgesloten met een particulier, heb je recht op kraamgeld en kinderbijslag in de regeling voor werknemers. Voorwaarde is wel dat geen andere rechthebbende het recht op kinderbijslag kan openen.

Het kraamgeld, de kinderbijslag en een eventuele adoptiepremie worden dan betaald door het kinderbijslagfonds waarbij die dienst aangesloten is.

Alleen de Federaal Agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) is bevoegd voor huispersoneel. Bij een eventuele adoptie betaalt FAMIFED ook de adoptiepremie.