De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor grensarbeiders

Wat, hoe en voor wie?

Je bent een grensarbeider als je met je gezin in België woont, werkt in een van de landen van de Europese Unie en dagelijks of toch minstens een keer per week naar huis komt.

Je bent geen grensarbeider als je werkt voor een Europese instelling, zoals de EU, in of buiten België, als je thuis werkt voor een buitenlandse firma, of als je in België gedetacheerd bent door een buitenlandse firma.

Als je als grensarbeider geen recht hebt op kinderbijslag in België, en ook niet in het land waar je werkt, bestaat er in België een speciale regeling waarbinnen je wél een recht kan openen.

Grensarbeiders moeten hun aanvraag voor kinderbijslag doen bij de provinciale bureaus van FAMIFED.

  • Nederlandstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Hasselt.
  • Franstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Luxemburg
  • Duitstalige grensarbeiders doen een aanvraag bij PB Eupen

Voor de kinderen van grensarbeiders zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor kinderen van werknemers in België. Een grensarbeider kan ook kraamgeld of een adoptiepremie aanvragen.