De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor gedetineerden

Wat, hoe en voor wie?

Als gedetineerde werknemer heb je dezelfde rechten op kinderbijslag als een gewone rechthebbende, mits een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • Je moet in de 12 maanden voor de detentie de voorwaarden vervuld hebben voor 6 maanden kinderbijslag in de gewone regeling.
  • Je moet zijn opgesloten in een Belgische gevangenis of in de gevangenis van Tilburg (Nederland). Als je in een buitenlandse gevangenis verblijft en je hebt een afwijking van de Minister van Sociale Zaken, kan je ook je recht op kinderbijslag behouden.
  • Het kind moet in je gezin verblijven op het moment dat je gedetineerd wordt. Bij het begin van de detentie moet een attest bezorgd worden aan het kinderbijslagfonds. Elk jaar zal het fonds zo'n attest vragen aan de instelling waar je gedetineerd bent.

Verder gelden dezelfde rechten als bij de gewone kinderbijslagregeling.