De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag na 18 jaar

Kinderbijslag na 18 jaar

Kinderen hebben onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 worden. Overeenkomstig de leerplicht tot 18 jaar is er recht op kinderbijslag zonder voorwaarden tot 31 augustus van het jaar waarin het kind meerderjarig wordt.

Jongeren van 18 tot 25 jaar kunnen nog recht hebben op kinderbijslag als ze studeren. Wie jonger is dan 25, studeert en kinderen heeft, kan ook recht hebben op kinderbijslag voor de kinderen in zijn gezin. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kan die leeftijd verhogen tot 27.

Kinderbijslag voor werkzoekende jongeren

Schrijft een jongere zich als werkzoekende in, dan doorloopt hij of zij een beroepsinschakelingstijd van een jaar. Na dat jaar kan de jongere een werkloosheidsuitkering ontvangen, op voorwaarde dat hij of zij van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) twee positieve evaluaties heeft gekregen. Tijdens de beroepsinschakelingstijd kan je voor een werkzoekende jongere onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag krijgen.

Als de werkzoekende jongere na een jaar geen twee positieve evaluaties gekregen heeft van de RVA, dan is de beroepsinschakelingstijd niet gevalideerd en krijgt de jongere dus geen uitkering. In dat geval wordt de beroepsinschakelingstijd verlengd. In die verlengde periode kan de jongere verder recht hebben op kinderbijslag. Daarvoor moet hij of zij aan de directeur van het plaatselijke RVA-kantoor ten laatste 6 maanden en 15 werkdagen na de negatieve evaluatie om een nieuwe evaluatie vragen. Volg altijd de richtlijnen van RVA en bezorg aan het kinderbijslagfonds een kopie van de negatieve beslissingen.

Opgelet:

Als de jongere die aanvraag bij de RVA niet uit eigen beweging en binnen de termijn doet, wordt tijdens de verlenging van de beroepsinschakelingstijd geen kinderbijslag toegekend. Je vindt meer informatie op de website van de RVA.

Wie ziek wordt vóór hij zich kon inschrijven als werkzoekende of tijdens de beroepsinschakelingstijd, behoudt zijn recht op kinderbijslag. Na het einde van de ziekte moet de jongere zich binnen vijf werkdagen (opnieuw) inschrijven als werkzoekende. Anders verliest hij zijn recht op kinderbijslag voor de volledige ziekteperiode.