Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Tot eind 2016 werd de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) toegekend door de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), onafhankelijk van je regio. Sinds januari 2021 is deze tegemoetkoming volledig de bevoegdheid van de regio’s.

Voor meer informatie over lopende aanvragen bij de DG Personen met een handicap kan je terecht op de website Personen met een handicap. Als je al een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hebt, hoef je zelf niets te doen om je dossier te laten overzetten naar de instantie van jouw regio.

Woon je in Vlaanderen?

Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) echter overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Daar nemen de zorgkassen (gelinkt aan je ziekenfonds) de behandeling van je dossier en de uitbetaling van je tegemoetkoming over. Je vindt meer informatie over de vervanger van de THAB (‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’) op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

De FOD Sociale Zekerheid staat momenteel nog in voor de medische erkenningen van de handicap voor de aanvragen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Woon je in Wallonië?

Sinds 1 januari 2021 kan ook jij de aanvraag niet langer bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen doen. Je kan terecht bij je ziekenfonds om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie op de website van AVIQ, dat de ziekenfondsen hiervoor coördineert.  

Het zijn voortaan ook de ziekenfondsen die onder toezicht van AVIQ  zullen instaan voor de medische erkenning van je handicap voor je aanvraag van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Woon je in Brussel?

Sinds 1 januari 2021 kan ook jij de aanvraag niet langer bij de FOD Sociale Zekerheid kunnen doen. Je kan terecht bij Iriscare. Je vindt meer informatie en contactgevens op hun website:

Als je in Brussel woont zal de FOD Sociale Zekerheid nog tot 31/12/2021 de medische erkenning van je handicap uitvoeren voor je aanvraag voor een THAB.

Opgelet: Als je verhuist naar een andere regio moet je binnen de 3 maanden contact opnemen met de instelling die daar verantwoordelijk is voor de THAB om je dossier over te zetten.

Woon je in de Duitstalige Gemeenschap?

Vanaf 1 januari 2023 kan je geen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden meer aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Voortaan moet je contact opnemen met het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Departement Gezondheid en Bejaarden - Team Pflegegeld für Senioren.

Je vindt meer informatie en contactgevens op de website van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Vanaf 1 januari 2023 worden ook de evaluaties overgenomen door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.
 

Ontvang je momenteel een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?

In dat geval hoef je niets te doen: je dossier wordt automatisch overgedragen. Het Ministerie gaat automatisch na of het nieuwe systeem dat in de Duitstalige Gemeenschap wordt toegepast, voordeliger is. Indien het bedrag van de tegemoetkoming wordt verhoogd, zal je daarvan in kennis worden gesteld. Zo niet, dan blijft het bedrag van de maandelijkse tegemoetkoming ongewijzigd.