Vaderschaps- en geboorte-uitkering voor zelfstandigen

Waarop heb ik recht?

Ben je vader of mee-ouder geworden van één of meerdere kind(eren)?  Dan heb je recht op een uitkering voor maximaal 15 volledige of 30 halve dagen.  Onderbreek je maximaal 8 volledige of 16 halve dagen, dan kan je ervoor kiezen om de uitkering aan te vullen met een éénmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudhulp (dienstencheques). 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je moet steeds aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • je bent zelfstandige;
  • je bent vader of mee-ouder geworden;
  • je bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van je kind voorafgaan of je bent onderworpen aan een ander systeem van sociale zekerheid in België tijdens deze kwartalen;
  • je hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele (volledige of halve) dagen ten gevolge van de geboorte van je kind en dit alvorens je kind vier maanden oud is;
  • je moet tijdig een aanvraag indienen bij je sociaal-verzekeringsfonds.

Voor een overzicht van alle voorwaarden, neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Wat moet ik doen?

Je moet een aanvraagformulier invullen en terug bezorgen aan je sociaal verzekeringsfonds.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van je kind. Indien je kind werd geboren in de laatste maand van een kwartaal (met name in maart, juni, september of december) beschik je over een extra maand om je aanvraag in te dienen!

Opgelet: indien je de aanvraag niet op tijd indient, heb je geen recht op de uitkering!

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Per volledige dag onderbreking ontvang je 84,09 euro (maximaal 15 volledige dagen).

Per halve dag onderbreking ontvang je 42,05 euro (maximaal 30 halve dagen).

Opgelet: indien je de uitkering voor maximum 8 volledige of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan je eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (een éénmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudhulp)aanvragen.