De informatie op deze pagina is in herwerking.

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de Belgische kinderbijslag sinds 1 januari 2019 geregionaliseerd. Elke regio heeft zijn eigen regeling en kinderbijslagfonds. Een overzicht van de regelingen en links naar de websites van de verschillende fondsen vind je op de pagina Hervorming van de kinderbijslag op het portaal van de sociale zekerheid.

Kinderbijslag voor kinderen van personen met een handicap

Wat en voor wie?

Een kind van een persoon met een handicap geeft recht op een verhoogde kinderbijslag op voorwaarde dat de ouder:

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) krijgt;
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) krijgt;
  • een integratietegemoetkoming (IT) krijgt (met een vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste negen punten).

Werk je niet, dan krijg je de toeslag als de kinderen tot je gezin behoren. Geplaatste kinderen geven je recht op de toeslag als ze voor de plaatsing deel uitmaakten van je gezin.

Werk je wel, dan krijg je de toeslag alleen als het gezinsinkomen onder een bepaalde grens blijft. Die inkomensgrens verschilt naargelang:

  • jijzelf of de andere ouder alleen woont met de kinderen;
  • je samenwoont met je echtgenoot/partner en de kinderen.

Welke bedragen zijn van toepassing?

De grensbedragen voor verhoogde kinderbijslag vind je op de website van FAMIFED. Het kinderbijslagfonds gaat automatisch na of je recht hebt op de toeslag.

De bedragen van de toeslag op de kinderbijslag voor personen met een handicap vind je op de website van FAMIFED.