Kinderbijslag bij overlijden

Kinderbijslag bij overlijden van een ouder

Als één of beide ouders overlijden wordt de gewone kinderbijslag vervangen door één bedrag, de wezenbijslag. Die wordt eventueel nog aangevuld met een leeftijdstoeslag.

Het kinderbijslagfonds krijgt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een elektronisch bericht van het overlijden. Als de ouder overleden is in het buitenland, kan het wel gebeuren dat het kinderbijslagfonds niet (onmiddellijk) op de hoogte is.

Je hoeft meestal zelf niets te doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt het recht op de wezenbijslag. Als de overleden of overlevende ouder in het jaar voor het overlijden niet heeft gewerkt en geen uitkering kreeg, dan kan iemand anders in het gezin in hun plaats het recht op wezenbijslag openen.

Je kan enkel wezenbijslag vragen voor een wettelijk, erkend of geadopteerd kind van de overledene.

Kinderbijslag bij overlijden van het kind

Als je kind overlijdt, dan krijgt het kinderbijslagfonds via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid daar een elektronisch bericht van. Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin het kind is overleden.