Een overlijden in de familie

Het overlijden van een familielid is steeds moeilijk te verwerken. De Belgische sociale zekerheid probeert daarom de financiële zorgen voor de overlevenden te verminderen. Als een familielid na een arbeidsongeval sterft, kan je onderbepaalde voorwaarden recht hebben op:

  • een vergoeding voor de begrafeniskosten,
  • de volledige terugbetaling van de overbrengingskosten naar de begraafplaats van de overledene,
  • een rente op basis van het basisinkomen van het slachtoffer en de graad van verwantschap, en
  • een overlijdensbijslag als het slachtoffer sterft aan de gevolgend van het arbeidsongeval na de herzieningstermijn (waarvan de aanvangsdatum kan variëren naargelang de situatie).

Ook de verwanten van een gepensioneerde ambtenaar kunnen rekenen op een tussenkomst in diens begrafeniskosten.

Sterft een werknemer door een beroepsziekte? Dan hebben de directe verwanten recht op een schadevergoeding en een tussenkomst in de begrafeniskosten.

De ondersteuning blijft niet beperkt tot het overlijden. De kinderbijslag wordt automatisch naar een wezenbijslag omgezet, zodra een van de ouders overlijdt.

Als overlevende echtgenoot van een werknemer en zelfstandige kom je in aanmerking voor een overlevingspensioen. Hiervoor gelden bepaalde leeftijdsvoorwaarden. Voldoe je hieraan, dan krijgt je een pensioen op basis van de beroepsactiviteit van je overleden echtgenoot. Als je te jong bent, heb je gedurende maximum 24 maanden recht op een overgangsuitkering. Je kan het overlevingspensioen in beperkte mate met een eigen rustpensioen cumuleren.