Archief 03/2022

De evolutie van de integratietegemoetkoming

17/03/2022 - De integratietegemoetkoming (IT) is één van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap die deel uitmaken van het stelsel van sociale bijstand in België.

Berekening integratietegemoetkoming gunstiger

11/03/2022 - Goed nieuws voor de personen met een handicap die genieten van een integratietegmoetkoming (IT). Voortaan wordt de verdiengrens opgetrokken. Dat geldt zowel voor een arbeidsinkomen als voor een vervangingsinkomen.

Studievoormiddag Gender en Pensioen

09/03/2022 - In het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw werd een studievoormiddag georganiseerd op 7 maart over het thema Gender en pensioen. 

Crisis in Oekraïne: opvang in België

09/03/2022 - De federale overheid lanceert een nieuwe informatieve website voor Oekraïners die hun thuisland hebben verlaten als gevolg van de crisis. De website informeert je over rechten en plichten, het verblijfsstatuut en de tijdelijke bescherming.

Nieuwe aanpak om arbeidsongeschikte werknemers en werklozen terug aan het werk te helpen

04/03/2022 - Het nieuwe Terug-naar-werktraject wil meer arbeidsongeschikte werknemers en werklozen met een persoonlijke en doelgerichte aanpak sneller op weg zetten naar aangepast werk.