Archief 04/2021

Living in the UK: informatie voor Belgen in het Verenigd Koninkrijk

29/04/2021 - Om te antwoorden op een aantal vragen in verband met de Brexit heeft de FOD Sociale Zekerheid een informatiebrochure opgesteld.

Working in the Arts: brede raadpleging van de kunstensector

28/04/2021 - De regering wil het kunstenaarsstatuut verbeteren. Werk jij mee?

Uitreiking Student Award BTSZ 2020

02/04/2021 - Ziehier de laureaten voor de Student Award BTSZ, editie 2020. Deze prijs bekroont de meest verdienstelijke masterscripties over onze sociale zekerheid en sociale bescherming.

Verlenging Coronapremie tot juni 2021

02/04/2021 - De periode van toekenning van de coronapremie voor personen met een handicap werd verlengd tot juni 2021.