Archief 04/2020

Gebruikerstesten website FOD Sociale Zekerheid en Artist@work

22/04/2020 - De FOD Sociale Zekerheid en de Kunstenaarscommissie enquêteren over het gebruik van hun websites.

Tegemoetkomingen personen met handicap: aantal rechthebbenden stijgt

16/04/2020 - De FOD Sociale Zekerheid heeft zijn nieuwste cijfergegevens over de sociale bescherming in België gepubliceerd.