Archief 10/2017

Handicap bewijzen? Gebruik de European Disability Card

19/10/2017 - Vanaf vandaag kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de European Disability Card.  De FOD Sociale Zekerheid heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze legitimatiekaart voor personen met een handicap en de website die de basis...

Automatische toekenning sociaal tarief gas, elektriciteit en water

05/10/2017 - Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (federaal) en voor water (Vlaanderen) wordt automatisch toegekend aan rechthebbenden via elektronische gegevensuitwisseling tussen de DG Personen met een handicap en de leveranciers. Je moet dus zelf niets doen.

European Disability Card

02/10/2017 - Vinden personen met een handicap al gemakkelijk de weg naar een museum, attractiepark of sportcentrum? Of mist deze doelgroep nog vaak evenementen? In beide gevallen kan de European Disability Card, die binnenkort ook in België gelanceerd wordt, een...