Archief 09/2017

Heeft je kind recht op kinderbijslag na 18 jaar?

26/09/2017 - Je kind is 18 jaar en volgt hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of andere erkende opleiding). Wat moet je doen om je recht op kinderbijslag te behouden?

DG Oorlogsslachtoffers: overdracht bevoegdheden tegen 1 januari 2018

26/09/2017 - De ministerraad heeft beslist tot de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, tegen 1 januari 2018.

Statuut student-zelfstandige

26/09/2017 - Vanaf 1 januari 2017 heb je als student de mogelijkheid om je als student-zelfstandige aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds wanneer je een beperkte zelfstandige activiteit wilt uitoefenen tijdens je studies.