Archief 08/2017

Fris je loopbaangeheugen op dankzij mycareer.be

29/08/2017 - Op 29 augustus is de nieuwe onlinedienst mycareer.be van start gegaan. Die geeft je een volledig overzicht van je loopbaan.
Auteur Sigedis

Personen met handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt 2,9%

11/08/2017 - Vanaf 1 september stijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2,9%. Hiermee komt de tegemoetkoming weer op hetzelfde niveau als het leefloon. Bij de vorige aanpassing van de leeflonen werd de inkomensvervangende tegemoetkoming immers niet mee verhoogd.

Student Award 2017: wedstrijd masterscriptie sociale zekerheid

07/08/2017 - Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) organiseert een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie over een thema van de sociale zekerheid. De 'Student Award' voor het winnende werkstuk is 1,000 euro, met een publicatie van de samenvatting...

Peer Review: Verzoening professioneel en privéleven zelfstandigen

03/08/2017 - Op 20 en 21 juni 2017 vond bij de FOD Sociale Zekerheid een 'peer review' plaats rond het thema 'verzoening van het professioneel en privéleven van zelfstandigen'.

Deeleconomie en sociale verplichtingen

01/08/2017 - De deeleconomie brengt via virtuele platformen consumenten en particuliere aanbieders met elkaar in contact om onderling producten, diensten en kennis te gebruiken, ruilen en verkopen.