Archief 03/2017

Coming2Belgium en Leaving Belgium: vernieuwde presentatie

28/03/2017 - Kom je naar België om er te wonen, te werken, te studeren, of van je pensioen te genieten? Keer je terug na een verhuizing naar het buitenland? Om te weten wat je rechten en plichten in België zijn, is er de simulatietool Coming2Belgium. 

Asbestfonds bestaat 10 jaar

24/03/2017 - Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar en heeft al ruim 2700 mensen vergoed.

Sociale bescherming in België

14/03/2017 - De FOD Sociale zekerheid publiceert de nieuwe editie van de brochure ESSOBS data 2014 (Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming). Die geeft een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale...

EPSCO-Raad van 3 maart 2017

13/03/2017 - Vrijdag 3 maart vergaderden de ministers van de Europese Unie bevoegd voor werkgelegenheid en sociale zaken (EPSCO) in Brussel om de Europese Raad van 9 en 10 maart voor te bereiden en de door het Maltese voorzitterschap voorgestelde dossiers te bespreken.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

10/03/2017 - Het overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar zelfstandigen in economische moeilijkheden; het geldt, onder bepaalde voorwaarden, nu ook voor zelfstandigen, helpers of meewerkende  echtgenoten die hun activiteit stopzetten omwille van economische...