Vrijwilligersstatuut versterkt

19 februari 2019 - De wet tot wijziging van de wet op de rechten van vrijwilligers, die op 14 februari in plenaire vergadering van de Kamer unaniem is aangenomen, verduidelijkt en versterkt het statuut van bijna 1,2 miljoen vrijwilligers. Het gaat om vrijwilligers die enkel hun kosten vergoed krijgen. Ze zetten zich in bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector.

Deze wet is de concrete vertaling van de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, opgericht door de FOD Sociale Zekerheid. 

Duizenden burgers kunnen zich niet zelfstandig verplaatsen vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap. Deze mensen kunnen een beroep doen op vrijwilligers. Vanaf maart beschikken de vrijwilligers over een onbeperkt aantal kilometers om deze mensen te vervoeren. Dit zal mensen met beperkte mobiliteit in staat stellen vaker deel te nemen aan het sociale leven in plaats van thuis geïsoleerd te blijven.

Hoge Raad voor Vrijwilligers