2021-01-28T00:00:00+01:00

Verlenging Coronapremie tot maart 2021

28 januari 2021 - De federale regering besloot eerder al om vanaf juli tot en met december 2020 een maandelijkse coronapremie van 50 euro toe te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende (IVT) en/of integratietegemoetkoming (IT) ontvangen. Dit wordt nu verlengd tot maart 2021.

Wat moet ik doen?

Je hoeft deze premie niet aan te vragen: ze wordt net als je tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening of per post uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de coronapremie voor wie al een IVT/IT ontving?

De coronapremie bedraagt 50 euro per maand. De premie is persoonlijk: als jij en je partner aan de voorwaarden voldoen, zullen jullie beiden deze premie krijgen.

Kan ik de premie ook krijgen als mijn IVT/IT-aanvraag nog in behandeling is?

Als je al een IVT/IT-aanvraag lopende hebt, krijg je de coronapremie pas vanaf de eerste dag na de maand van je aanvraag. We kunnen in de meeste gevallen niet meteen in de maand waarin je je aanvraag indient, beslissen over je dossier. Als we beslissen dat je recht hebt op een IVT/IT, krijg je ze daarom retroactief: we betalen je ook het bedrag waar je recht op had sinds de eerste dag van de maand na je aanvraag. Diende je bijvoorbeeld de aanvraag in oktober 2020 in en beslissen we pas in april 2021, dan krijg je de coronapremie voor de maanden november tot maart achteraf gestort.

Het is niet mogelijk om de coronapremie gestort te krijgen vóór we een beslissing hebben genomen over je IVT/IT-aanvraag.

Zijn er andere instellingen die deze premie kunnen uitbetalen?

De coronapremie is bedoeld voor wie een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO, Federale Pensioendienst), leefloon of IVT/IT ontvangt. Wie onze IVT /IT ontvangt, kan die in bepaalde gevallen combineren met een IGO. Je krijgt de coronapremie wel maar 1 keer: als je een IGO en een IVT/IT hebt, krijg je enkel de premie voor je IGO.

Website Personen met een handicap