Tijdelijke geen aanvragen vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

03 oktober 2018 - Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving hervormd waarbij zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen. Vanaf dan worden de aanvragen behandeld door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Ze worden dus niet langer verwerkt door de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen bij de FOD Sociale Zekerheid.

Om de overgang vlot te laten verlopen, kunnen de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling indienen van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018. De aanvraagtermijn die met deze periode samenvalt, wordt wel met 3 maanden verlengd. Zo ondervind je geen nadeel door de opschorting van de termijn.