Tegemoetkomingen personen met handicap: aantal rechthebbenden stijgt

16 april 2020 - De FOD Sociale Zekerheid publiceert verschillende cijfergegevens over de sociale bescherming in België. Een voorbeeld hiervan zijn de statistieken over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) beheerd door de Directie-generaal Personen met een handicap.

Bekijk de cijfers en de analyse op de pagina 'Stijgend aantal rechthebbenden tegemoetkomingen' op de site van de FOD Sociale Zekerheid.