Studiedag: sociale zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging

21 november 2018 - Op 12 december 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een studiedag met als titel 'Sociale Zekerheid en een arbeidsmarkt in beweging'. Aanleiding voor de studiedag is de vijftigste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen ('Happy Independent's Year').

Ons model van sociale zekerheid is grotendeels op onze arbeidsmarkt geënt. De twee zijn dan ook op een dynamische manier met elkaar verbonden.

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen presenteert de FOD Sociale Zekerheid een stand van zaken. Tegelijk willen we aanzetten tot een debat over onze socialezekerheidsstelsels en de toenemende moeilijkheid om arbeidsrelaties te kwalificeren, specifiek onder invloed van de platform- of deeleconomie. Daarom hebben we zowel Belgische als buitenlandse experten uitgenodigd die recent rond deze kwestie gewerkt hebben en ons op de hoogte kunnen brengen van de stand van het onderzoek.

Praktisch

Bekijk het Programma van de studiedag (.pdf).

Tijd en plaats: 12 december in het Pacheco Center Brussel.

Inschrijven kan tot 7/12 via Besoc.Event@minsoc.fed.be.